Thi Fusion

Kanata Centrum Plaza, Kanata, ON K2T1H8

(613) 599-0880

Share

Thi Fusion map,  Kanata Centrum Plaza Kanata ON K2T1H8 Asian Restaurant

12 minutes ago at Thi Fusion in Katimavik - Hazeldean Kanata ON between Lord Byng & Earl Grey / Kanata Ave and Lord Byng
badges